Przedszkole - Wielowieś

Instalacja fotowoltaiczna w Wielowsi o mocy 20 KWP