Laryszów 7.20 KWP

Instalacja fotowoltaiczna w Laryszowie o mocy 7.20 KWP