Kalety - 9.90 KWP

Instalacja fotowoltaiczna w Kaletach o mocy 9.90 KWP