Gliwice - 6.37 KWP

Instalacja fotowoltaiczna w Gliwicach o mocy 6.37 KWP