Boniowice

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5.12 KWP